Vårdstiftelsens Bakgrund

Vårdstiftelsen började sin verksamhet 2001, som en protest till ett beslut att lägga ner röntgenverksamheten i Borgholm. Initiativtagare var Sven Lewin, som vid den tidpunkten såg att behovet för bättre vård och omsorg i Borgholms kommun växte.

För att upprätthålla god kvalitativ vård och omsorg på Öland, uppmanades ölänningarna att skänka pengar till vårdstiftelsen vid dop, bröllop, begravningar m.m. Stiftelsen fick ett stort gensvar och allmänheten har visat att det är viktigt att kämpa för bra vård även på landsbygden.

När stiftelsen startade låg fokus på att förbättra vården inom Borgholms kommun. Idag har vi utökat vårt arbetsområde och arbetar för insatser på hela Öland.

Vårdstiftelsen på Öland är en icke vinstdrivande organisation och gåvor till stiftelsen går oavkortat till insatser för bättre vård på Öland.

Alla i styrelsen arbetar helt ideellt utan någon form av ekonomisk ersättning

Era gåvor gör våra insatser möjliga!