Söka bidrag

Du kan söka bidrag hos stiftelsen för vård- och kvalitetshöjande insatser på vårdenheter och andra enheter som bedriver sjukvård eller räddningsarbete vid akuta situationer.

Ni kan även söka bidrag för utrustning som höjer livskvalitén för sjuka och äldre människor.

Bidragsansökan >>