Era gåvor gör våra insatser möjliga!

Vårdstiftelsens insatser finansieras av frivilliga donationer från allmänheten.

Våra insatser

Vårdstiftelsen är stolta över att kunna presentera att närmare 3,4 miljoner har delats ut till vård och omsorg på Öland.

För bättre vård på Öland

Exempel på investeringar

Defibrillatorer

Värmekamera

Ögonmikroskop

Tåtrycksmätare

Välkommen till Vårdstiftelsen på Öland

– en stiftelse för bättre vård på Öland

Vårdstiftelsen grundades 2001 av Sven Lewin med syfte att förbättra vård och omsorg på Öland.
När ansökan om pengar för att förbättra vård och omsorg kommer. Så är vår beslutsväg mycket kort. Om ansökan beviljas; godkänns den av styrelsen.
Stiftelsen har hittills genom gåvor erhållit nästan 3,5 miljoner kronor och som har använts till att förbättra vården och omsorgen på Öland. Det är vårt val och vår framtid det handlar om. Vill Du, i likhet med många andra, vara med och stödja detta förbättringsarbete?

Stöd oss gärna! Alla som vistas på Öland kan få nytta av just ditt bidrag till Vårdstiftelsen.

I menyraden kan du se mer om Vårdstiftelsen, våra insatser och hur du kan stödja vår verksamhet.

I styrelsen:
Ordf. Arne Sjögren, v. ordf. Ulf Wickbom, kassör Florence Ahlström, sekr. Ing-Marie Samuelsson
Ledamöter: Britt-Marie Brosgård, Elsa-Mia Grahn, Kenneth Ingvarsson, Susanne Svanfeldt